Cjenik 2022. - knjigovodstvenih i računovodstvenih, savjetodavnih usluga LoviSS d.o.o.
     
  Jed/mjera  Cijena bez PDV-a 
Knjiženja    
Knjiženje ulaznih računa kom                      10,00 kn
Knjiženje izlaznih računa kom                      10,00 kn
Knjiženje bankarskih izvoda stavka                        2,00 kn
Ostala knjiženja putem temeljnice stavka                        2,00 kn
     
Evidencija imovine    
Evidencija osnovnih sredstava kom                        7,50 kn
Evidencija sitnog inventara kom                        4,00 kn
Izvješće s popisom imovine kom                      25,00 kn
Obračun amortizacije stavka                      32,00 kn
     
Vođenje blagajne    
Knjiženje uplatnica kom                        8,00 kn
Izvješće o stanju blagajne kom                      25,00 kn
Priprema naloga za plaćanje kom                        5,00 kn
     
     
Plaće i zaposlenici    
 Mjesečni obračun plaće kom                      70,00 kn
Ispis plaće i kovertiranje kom                      10,00 kn
Slanje JOPPD na Poreznu kom                      70,00 kn
Godišnji izvještaj obračuna plaće kom                      70,00 kn
Isplata stipendije / JOPPD kom                      70,00 kn
     
Putni nalozi    
Kontrola i knjiženje putnih naloga kom                      30,00 kn
Mjesečni obračun loko vožnje kom                      30,00 kn
Slanje JOPPD obrazaca kom                      70,00 kn
     
Financijska izvješća    
OPZ-STAT70,00kn/kom kom                     70,00 kn
Mjesečni/Tromjesečni obračun PDV kom                     90,00 kn
PDV po naplaćenim računima kom                   150,00 kn
Godišnje financijsko izvješće za FINU kom                   500,00 kn
Godišnje financijsko izvješće za FINU za javnu objavu kom                   500,00 kn
Godišnji obračun za turističku zajednicu kom                   125,00 kn
Godišnji obračun za općekorisne funkcije šuma kom                   125,00 kn
     
Izvješća za banku i RDG    
Izvješće o dugovanjima kom                   100,00 kn
Izvješće za Banku kom                   200,00 kn
Račun dobiti i gubitka kom                   100,00 kn
     
Savjetovanje i obračun kamata    
Porezno savjetovanje h                   300,00 kn
Računovodstveno savjetovanje h                   250,00 kn
Obračun kamata kom                     50,00 kn
     
     
*iskazane cijene su bez PDV-a